Δοκιμάστε τα προϊόντα μας

Μεγάλη ποικιλία κρεάτων

Πρατήριο λιανικής

Σύγχρονες εγκαταστάσεις

Επισκεφθείτε το πρατήριο μας

Κρεαταγορά Διδασκάλου

Ποιότητα

Πρωταρχικός στόχος της ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ο.Ε είναι η τήρηση των παρακάτω αρχών:

  • Συστηματική επίβλεψη και διεξαγωγή ελέγχου σε όλα τα στάδια μεταποίησης κρέατος.
  • Εφαρμογή συστήματος λειτουργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων και συνεχής επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας.
  • Επένδυση στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και στην δημιουργία άριστων συνθηκών λειτουργίας για το προσωπικό της.
  • Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ο.Ε δεσμεύονται σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.